נערך ע״י משה שמואל שור 1-650-281-7467

<aside> 💡 ללמוד כל הדרושים של פרשת השבוע

</aside>

<aside> 💡 שלא באופן של לוה ופורע

</aside>

<aside> 💡 ללמוד כל חלקיהם

</aside>

<aside> 💡 לחלק דרושי שה״ש במשך השנה

</aside>

<aside> 💡 לסיים עד הבדלה

</aside>

<aside> 💡 ללמוד על הסדר

</aside>

הוראת כ״ק אדמו״ר ללמוד ולסיים תו״א ולקו״ת בשיחת וישב תשט״ו

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/588aece7-e4e1-4ec6-a196-9a78b1ae88c8/09AB1EF3-E7B1-4968-BB30-DC0E48E1023C.jpeg

לסיים את התו״א ולקו״ת, ולאח״כ יוכלו ללמוד מאמרים אלו

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3bd61438-1503-4a61-9136-7d87d0148e5b/81BAEA7C-AEFD-40AA-B602-290E80DC0900_1_201_a.jpeg